Israel Tours

BOKA ONLINE
Reguljärflyg & hotell

Boka Online »

PAKETRESOR
Pris och information

Eilat »

Rundresor »

Tel Aviv »

RES TRYGGT

Flera bra länkar följer längst ner på sidan!


Kammarkollegiet

Israel Tours har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har öppet måndag - fredag 8.00- 16.30 och nås på telefon 08-700 08 00. Du kan även läsa om resegarantin genom att klicka på länken nedan.

Kammarkollegiet>>

Allmänna & Särskilda resevillkor för paketresor

För resor med Israel Tours gäller SRFs Allmänna villkor för paketresor (se länk nedan). Dessutom gäller följande Israels Tours egna Särskilda villkorför paketresor köpta genom oss. Du kan ladda ner dessa här nedan:

Resevillkor paketresor 2012


Israel Tours förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsidan.

Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftspolicy
Här lämnas information om hur Israel Tours behandlar de personuppgifter vi tar emot. Behandlingen regleras naturligtvis även av Personuppgiftslagen och andra lagar.

I samband med bokning eller beställning lämnar Du personuppgifter till oss som behandlas elektroniskt exempelvis namn, adress och kontokortsnummer. Israel Tours lämnar endast ut Dina personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra, administrera och ta betalt för Din beställning. Dessa inkluderar företag och myndigheter inom och utanför EU och EES, till exempel det flygbolag, hotell, etcetera Du bokat. Vi använder endast Dina personuppgifter för marknadsföring om Du medgivit det. I annat fall används de enbart till att genomföra de köp Du gör. Israel Tours arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter.

Särskilt för privatpersoner
Du som är över 18 år kan boka resor på Israel Tours. De personuppgifter Du lämnar i samband med beställning används endast för att Israel Tours skall kunna genomföra, administrera och ta betalt för det köp eller den beställning (exempelvis prenumeration på våra e-postutskick) Du gjort.

Rättning av felaktiga uppgifter
Finner felaktiga uppgifter är vi tacksamma om Du meddelar oss detta så att vi kan rätta, blockera eller radera dem. Du har även rätt att på skriftlig begäran en gång om året få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas.

Du kan när som helst anmäla till oss att Dina personuppgifter fortsättningsvis inte får användas för direktmarknadsföring. Personuppgiftsansvarig Israel Tours, Box 55624, SE 102 14 Stockholm, Sweden, Org. Reg. Nr. 556224-8517 Tel: +46 8 661 00 25, suzanne@israeltours.se 

Israel Tours är ansvarig för de personuppgifter som behandlas och Du är välkommen att kontakta oss på något av ovanstående sätt.

Relaterade länkar:


Folder"Att tänka på inför och under flygresan”
Aktuella reserekommendationer från UD
EU skydd vid utlandsvistelse
Kammarkollegiet 
Passagerarens rättigheter
Passinformation
Svartlistade flygbolag
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell flygbussarna
Tullverket
Vaccination
Valuta
Visuminformation från UD
Väder